Regler

Selv om – eller netop derfor – at det kun skal være sjovt, så spiller vi med rigtige dommere – og efter de officielle regler. Er du i tvivl om reglerne – så har du dem her:

Banen

 • Spillepladsen er 12 meter bred og 15 meter lang.
 • Målfelterne er 6 meter langt og 12 meter bred og ligger i hver ende af spillepladsen.
 • Målet er 2 x 3 meter og står midt på mållinien for enden af målfeltet.
 • Spillepladsen skal bestå af min. 40 cm. dybt sand.

Udskiftningsområdet

 • Begge holds udskiftningsspillere skal opholde sig uden for sidelinien på hver sin side af banen. Udskiftning skal ske i området mellem de to målfelter (15 m.)
 • Målvogtere skal foretage indskiftning over sidelinien i eget holds målfelt, hvorimod udskiftning skal foretages over sidelinien i eget holds udskiftningsområde eller over sidelinien i eget holds målfelt.

Spillere

 • Et hold består af indtil 8 spillere, hvoraf de 6 skal være til stede ved kampens start.
 • Der spilles med 3 “markspillere” og 1 målvogter.
 • Alle 8 spillere kan stå på mål, men kun 2 spillere må på samme tid være iklædt målmandstrøje/over-trækstrøje. Trøjeskift sker i eget holds udskiftningsområde.
 • Principielt spilles med bare fødder. Det er dog tilladt at spille med sokker eller støttebind.

Kampens afvikling

 • Spilletiden er 2 x 10 min.
 • Kampen startes med et dommerkast på midten af banen.
 • Der skal findes en vinder af begge halvlege, så hvis holdene står lige, når halvlegen standses, skal der efter nyt dommerkast fortsættes til ét af holdene scorer (Golden Goal). Dette gælder for begge halvlege.
 • Det hold, der vinder første halvleg, får 1 point.
 • Vinder et hold begge halvlege, vindes kampen 2-0.
 • Vinder hvert hold én halvleg, afgøres kampen med en “solo-mod-målvogter”-runde.
 • Findes vinderen efter en “solo-mod-målvogter”-runde, vindes kampen 2-1.
 • Et hold erklæres som tabere af en kamp, hvis holdet reduceres til under 4 spillere i kampens løb.

Målscoring

 • En normal scoring udløser ét point (mål).
 • Scoring uden at målscoreren har haft berøring med underlaget under boldbehandlingen (vip), udløser 2 point. Andre spektakulære mål udløser også 2 point.
 • Scoring af en målvogter udløser altid 2 point.
 • Scoring på straffekast, udløser altid 2 point.

Personlige straffe

 • Udvisninger er uden tidsangivelse. Dvs. at en udvist spiller igen kan indtræde i spillet eller erstattes af en anden spiller, når der er sket et boldskifte – dvs. når det hold, som ikke havde bolden på udvisningstidspunktet, får bolden.
 • Den anden udvisning af samme spiller, skal ledsages af en diskvalifikation, som principielt gælder for resten af kampen (incl. Golden Goal og ”solo-mod-målvogteren”.) Den diskvalificerede spiller kan erstattes med en ny spiller, når der er sket et boldskifte – dvs. når det hold, som ikke havde bolden på udvisningstidspunktet, får bolden.

Andre vigtige regler

 • Begge halvlege startes med et dommerkast.
 • Efter målscoring fortsættes spillet med et opgiverkast fra målfeltet.
 • Det er tilladt at kaste sig efter en liggende eller trillende bold.
 • En liggende eller trillende bold kan altid spilles videre – også fra målfeltet, hvis markspilleren ikke betræder dette.
 • Ved frikast og indkast skal modspillere være mindst 1 m. fra kasteren.
 • Straffekast tages midt foran mål ved målfeltlinien (6 m. fra mål).

“Solo-mod-målvogter”-runden

 • Hvis hvert hold har vundet én halvleg afgøres kampen med denne særlige “straffe-konkurrence”.
 • Hvert hold udpeger 5 skytter. Hvis et hold udpeger en målvogter som markspiller, skal en anden spiller indsættes som målvogter. Det hold, der efter 5 kast har opnået flest mål, har vundet kampen. En spiller må kun kaste én gang i hver ”Solo-mod-målvogter-runde”.
 • Ved starten af runden skal begge målvogtere stå med mindst en fod på egen mållinie. Den spiller, der efter lodtrækning skal starte runden, skal stå med sin ene fod på det punkt, hvor målfeltlinien rammer sidelinien (frit sidevalg). På dommerens signal kastes bolden uden at røre underlaget til egen målvogter. Når bolden har forladt kasterens hånd, må begge målvogtere bevæge sig fremad. Den målvogter, der har modtaget bolden, må ikke forlade sit målfelt. Senest 3 sekunder efter at målvogteren har modtaget bolden, skal han enten kaste bolden direkte mod modstandernes mål eller aflevere den til sin løbende medspiller, der må gribe bolden uden at denne har berørt underlaget og forsøge at kaste den regelret i modstandernes mål. Hvis den angribende målvogter eller markspiller laver en regelovertrædelse, afsluttes angrebet. Hvis den forsvarende målvogter forlader sit målfelt, er det tilladt at gå tilbage i målfeltet, sålænge målvogteren ikke er i boldbesiddelse.
 • Regler for antal mål ved scoring følger det øvrige regler for scoring.
 • Hvis holdene efter 5 skudforsøg til hvert hold stadig står lige, udpeges igen 5 spillere til en ny runde. I denne runde er der faldet en afgørelse, hvis der efter lige mange kast til hvert hold er en forskel på ét mål mellem holdene (Golden Goal).